SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaOznámenie spoločnosti BOSCH

Oznámenie spoločnosti BOSCH

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 17. 6. 2016

Slovenská obchodná inšpekcia v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňuje nasledovný oznam od spoločnosti Bosch:

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Prosíme majiteľov brúsok modelov PSS 2 A, PSS 20 A, PSS 190 AC, PSS 200 A, PSS 200 AC, PSS 250 A, PSS 250 AE a PSS 2000 A vyrobených od júna do augusta 2007, aby venovali pozornosť nasledujúcej informácii: Toto náradie sa odteraz už nesmie používať alebo postúpiť ďalším osobám. Platí to aj pre brúsky, ktoré boli od júna 2007 do konca decembra 2009 opravované. Toto náradie bude bezplatne vymenené.

Popis rizika pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov:
Pri našich pravidelných kontrolách kvality sme zistili, že na obmedzenom počte brúsok sa vyskytuje chyba materiálu na kolese ventilátora. Následkom toho by sa mohol zlomiť kryt
a časti náradia by sa mohli zvnútra vymrštiť von. Nedajú sa vylúčiť zranenia. Okrem toho by mohli súčiastky pod napätím zostať odkryté, pričom v krajnom prípade by mohlo dôjsť
k život ohrozujúcemu úrazu elektrickým prúdom. Avšak takéto prípady nám nie sú známe.

Nasledujúcim spôsobom overíte, či sa uvedené upozornenie týka vašej brúsky:

1. Skontrolujte, či máte náradie príslušných modelov:

Upozornenie sa týka nasledujúcich modelov: PSS 2 A, PSS 20 A, PSS 190 AC, PSS 200 A, PSS 200 AC, PSS 250 A, PSS 250 AE a PSS 2000 A. Priamo na náradí nájdete, ktorý model vlastníte (pozri obrázok nižšie)

bosch%201 

2. Skontrolujte, či sa uvedené upozornenie týka vášho náradia:

Zadajte číslo náradia a sériové číslo vašej brúsky do formulára uvedeného na stránke www.sandercare.com. Uvedené informácie nájdete na obrázku pod textom. Nezabudnite, že obidva údaje musia byť vyplnené. 

bosch%202 

V prípade, že bolo vaše zariadenie opravované od júna 2007 do decembra 2009, v každom prípade sa spojte priamo s našou servisnou linkou na čísle + 421 248 703 888*.

Naša servisná horúca linka je dostupná: pondelok až piatok v čase od 9.00 do 17.00.

*Pre volajúcich z pevnej linky s paušálom je hovor bezplatný. Všetci ostatní volajúci platia podľa tarify operátora za miestny alebo diaľkový hovor.