SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaDôležité upozornenie - oznámenie spoločnosti IKEA, s. r. o., Bratislava

Dôležité upozornenie - oznámenie spoločnosti IKEA, s. r. o., Bratislava

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 18. 9. 2014

Slovenská obchodná inšpekcia v záujme ochrany spotrebiteľa, na základe oznámenia spoločnosti IKEA uverejňuje oznam o sťahovaní výrobku – Detská hojdačka GUNGGUNG z predaja.

IKEA žiada zákazníkov, ktorí majú detskú hojdačku GUNGGUNG, aby ju okamžite prestali používať a priniesli ju späť do ktoréhokoľvek obchodného domu IKEA, kde im bude vrátená jej plná cena.

IKEA dostala hlásenie o prípadoch, kedy sa ukázalo, že spojovací diel na hojdačke GUNGGUNG nespĺňa požiadavky kvality IKEA a predstavuje nebezpečenstvo vážneho úrazu.

„Výrobky pre deti vyvíjame tak, aby podnecovali detskú kreativitu a prirodzenú potrebu pohybu a hry. Deti pri hraní nemyslia na bezpečnosť, preto berieme túto úlohu na seba už pri vývoji výrobkov. V IKEA predávame len také výrobky, ktoré by sme dali aj svojim vlastným deťom. Napriek prísnemu testovaniu podľa všetkých platných noriem a legislatívy sa stala chyba. Preto teraz sťahujeme hojdačku GUNGGUNG z predaja, aby sme zabránili ďalším nehodám,“ uviedla Cindy Andersen, manažérka IKEA pre oblasť výrobkov pre deti.

Detská hojdačka GUNGGUNG sa predávala v IKEA Bratislava od marca 2014.

Hojdačku GUNGGUNG môžu zákazníci vrátiť do ktoréhokoľvek obchodného domu IKEA, kde im bude vrátená plná cena. Nie je nutné predložiť doklad o nákupe (pokladničný blok).

Viac informácií nájdete na www.IKEA.sk alebo kontaktujte, prosím, oddelenie služieb zákazníkom v obchodnom dome IKEA osobne alebo telefonicky na čísle 02/48 226 111.

hojdacka_gunggung1  hojdacka_gunggung2