SOI Nebezpečné výrobkyUpozorneniaDôležité upozornenie - oznámenie spoločnosti Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o.

Dôležité upozornenie - oznámenie spoločnosti Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia
Dátum: 23. 10. 2014

Na základe informácie, ktorú Slovenská obchodná inšpekcia dostala od spoločnosti Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o., o nebezpečnom výrobku AC napájací kábel s konektorom IEC 60320 C5 v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa, uverejňujeme nasledovný oznam:

1. Identifikačné údaje nebezpečného výrobku:

AC napájací kábel s konektorom IEC 60320 C5
Ochranná známka: LINETEK
Názov modelu: Power cord (Black)
CN tarifa: HTS 8544429090
Farba: čierna
Krajina pôvodu: Čína

V danom prípade ide o napájací kábel s vylisovaným označením LS-15, dodávaný spolu s notebookmi, HP mini notebookmi a Compaq ako aj s adaptérmi pre striedavý prúd, ktoré boli vyrobené medzi augustom 2010 a 26. februárom 2012 a ktoré boli dovezené a predávané v predajniach v dotknutých štátoch (teda i v Slovenskej republike) od septembra 2010 do júna 2012.

2. Časový horizont uvedenia nebezpečného výrobku na trh:

Tak ako je uvedené vyššie, nebezpečný výrobok bol dodávaný spolu s notebookmi, HP mini notebookmi a Compaq ako aj s adaptérmi pre striedavý prúd, ktoré boli vyrobené medzi augustom 2010 a 26. februárom 2012 a ktoré boli dovezené a predávané v predajniach v dotknutých štátoch (teda i v Slovenskej republike) od septembra 2010 do júna 2012.

3. Riziká:

Z výsledkov skúšok a analýz nebezpečného výrobku bolo zistené, že môže dôjsť k zhoršeniu izolačných vlastností konektora a následne ku skrate v konektore, s čím je spojené riziko jeho vznietenia. Vznietením konektora môže dôjsť k popáleniu spotrebiteľa (zákazníka), prípadne ku škode na majetku spotrebiteľa (zákazníka).

Spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o. hodnotí riziko ako „vážne”.

4. Možnosť vrátenia nebezpečného výrobku ( i pri absencii dokladu o kúpe):

Ak spotrebiteľ (zákazník) zistí, že vlastní nebezpečný výrobok (túto skutočnosť si môže overiť na webovej stránke http://www.hp.com/support/PowerCordReplacement), bude mu bezplatne poskytnutý náhradný sieťový napájací kábel, a to i v prípade nepredloženia dokladu o kúpe (pokladničného bloku).

Všetky telefónne čísla na oddelenie podpory zákazníkom je možné dohľadať na webovej stránke http://www8.hp.com/sk/sk/contact-hp/phone-assist.html.

5. Množstvo stiahnutých výrobkov z národného trhu Slovenskej republiky:

Spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o. nevie uviesť množstvo stiahnutých výrobkov z národného trhu Slovenskej republiky ku dňu 14. 10. 2014, resp. následne ku dňu 01. 12. 2014 z dôvodu, že spotrebiteľom (zákazníkom) po overení nebezpečného výrobku je centrálnou poštou zasielaný nový napájací kábel, pričom poškodený výrobok sa spoločnosti Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o. spätne nevracia. Spotrebiteľ (zákazník) takýto nebezpečný výrobok znehodnotí.

ls-15_c5

linetek%20c5%20connector

linetek%20power%20cord