Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRVkladacia kocka v sieťke

Vkladacia kocka v sieťke

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 2. 6. 2015

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Vkladacia kocka v sieťke

Pôvod: MADE IN CHINA (na pripojenej etikete)

Popis:

Hračka predstavuje plastovú kocku s otvormi. Do otvorov je možné vkladať písmená, jednotlivé diely stavebnice a puzzle, ktoré sú súčasťou hračky. Kocka je zabalená do plastového sieťovaného vrecka, ukončeného plastovým uzáverom. Na uzávere je pripevnená etiketa, na ktorej je uvedený názov TOYS, označenie CE a na prilepenom štítku je názov „Vkladací kostka v síťce ITEM No. 5010262.

Druh nebezpečnosti: riziko zadusenia.

Príčiny nebezpečnosti:

Jednotlivé písmená úplne zapadli do valca na malé časti. Z bloku stavebnice aj z bloku puzzle sa silou menšou ako 90 N oddelil jeden diel, ktorý úplne zapadol do valca na malé časti. Keďže tento druh hračky má charakter triediča tvarov, ktorý je všeobecne na základe svojich funkcií, vlastností a vyhotovenia určený pre deti do 3 rokov, berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie malých detí vkladať často veci do úst, predstavuje pre tieto deti riziko zadusenia.

Opatrenia na ochranu trhu:

Pri šetrení sa uvedený nebezpečný výrobok už nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa, bol stiahnutý v skladových priestoroch. Predávajúcemu, ktorý je zároveň hlavným distribútorom tohto nebezpečného výrobku na trh SR, boli uložené záväzné pokyny: nepredávať a nedistribuovať nebezpečný výrobok, stiahnuť nebezpečný výrobok z trhu a informovať spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia späť.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali dávať deťom na hranie. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

kocka_v_sietke1

kocka_v_sietke2

kocka_v_sietke3