Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Informácie pre verejnosťSpoplatňovanie ľahkých plastových tašiek - informácia

Spoplatňovanie ľahkých plastových tašiek - informácia

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 10. 5. 2018

S účinnosťou od 01.01.2018 bola do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedená povinnosť spoplatňovania ľahkých plastových tašiek.

Táto povinnosť sa vzťahuje na výrobcu obalov, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba, ktorá používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou, alebo je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh, alebo uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom alebo prepraví alebo si nechá prepraviť cez štátnu hranicu SR tovar v obaloch a uvádza ho na trh alebo do distribúcie v SR, alebo ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru, alebo ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom, alebo uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly vyššie uvedeným subjektom alebo osobe, ktorá balí alebo plní tovar pre osobu, pod ktorej obchodnou značkou sa tento uvádza na trh.

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je výrobca obalov, ktorý poskytuje ľahké plastové tašky (plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometrov) k nákupu tovaru alebo výrobkov povinný poskytovať ich za úhradu; táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovanie veľmi ľahkých plastových tašiek (plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 15mikrometrov, ktoré sa vyžadujú z hygienických dôvodov alebo sa poskytujú ako primárny obal pre nebalené potraviny s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami) a zároveň poskytovať aj iné druhy tašiek.

Možnosť poskytovania veľmi ľahkých plastových tašiek zdarma z hygienických dôvodov sa spája výlučne s balením potravín. Bezplatné poskytovanie veľmi ľahkých plastových tašiek na balenie iných výrobkov nie je možné.

Poskytovanie obalového materiálu okrem zákona o odpadoch rieši aj zákon o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého je predávajúci povinný predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku. Pri samoobslužnom predaji je povinný poskytnúť spotrebiteľovi obalový materiál. Náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci.
Obalový materiál v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa nie je len veľmi ľahká plastová taška; obalovým materiálom môže byť aj termo obal, papierová taška a pod.

Povinnosť poskytovať ľahké plastové tašky za úhradu zákon o odpadoch ukladá výlučne výrobcovi obalov, ktorým je len fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba.
Uvedená povinnosť sa teda neviaže na poskytovanie veľmi ľahkých plastových tašiek pri predaji výrobkov medzi fyzickými osobami (napr. predaj občan – občan alebo predaj „z dvora“, realizovaný nepodnikateľským subjektom).

Dodržiavanie povinnosti poskytovať veľmi ľahké plastové tašky za úhradu SOI kontroluje na všetkých miestach predaja vrátane trhovísk v prípade, ak je predávajúci výrobcom obalov (teda podnikateľský subjekt). Dozor SOI sa vzťahuje aj na: predaj výrobkov, realizovaný medzi dvoma podnikateľskými subjektami, ak je predávajúci výrobcom obalov a pri predaji poskytuje kupujúcemu veľmi ľahké plastové tašky a predaj prostredníctvom e-shopu, ak je predávajúci výrobcom obalov a pri predaji poskytuje kupujúcemu veľmi ľahké plastové tašky.