SOI Informácie pre verejnosťUpozornenie pre spotrebiteľov na nákupy cez internet u zahraničného predajcu

Upozornenie pre spotrebiteľov na nákupy cez internet u zahraničného predajcu

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 16. 12. 2013
Pri kúpe tovaru u zahraničného predajcu, uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamácia) sa uskutočňuje podľa právnych predpisov platných v danej krajine, kde má sídlo predávajúci.

Pomoc pri riešení problému s cezhraničným nákupom môže poskytnúť aj Európske spotrebiteľské centrum v SR (ESC v SR), ktoré ako člen siete Európskych spotrebiteľských centier v rámci EÚ vrátane Nórska a Islandu, už od marca 2006 pomáha spotrebiteľom pri riešení cezhraničných reklamácií v rámci EÚ, poskytuje poradenstvo a pomoc spotrebiteľom pri nákupoch v rámci EÚ a tým napĺňa hlavnú ideu siete – priblížiť spotrebiteľom vnútorný trh a zvýšiť ich dôveru v cezhraničné nakupovanie.

Pokiaľ máte problém ako spotrebiteľ, týkajúci sa výrobku alebo služby, ktoré ste si zakúpili v rámci EÚ a nesúvisí s vašou podnikateľskou činnosťou alebo zamestnaním, môžete sa so svojou žiadosťou o pomoc obrátiť na www.esc-sr.sk