SOI Informácie pre verejnosťInformácie pre spotrebiteľov ohľadne zakúpených zájazdov cez CK Hechter Slovakia, spol. s r. o.

Informácie pre spotrebiteľov ohľadne zakúpených zájazdov cez CK Hechter Slovakia, spol. s r. o.

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 1. 7. 2016

V súvislosti s upozornením na skutočnosť, že CK HECHTER SLOVAKIA , spol. s r.o. so sídlom na Štefánikovej 43 v Nitre predávala zájazdy bez poistenia insolventnosti a tiež bez akejkoľvek bankovej záruky pre prípad úpadku CK sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu obracajú spotrebitelia s otázkami, týkajúcimi sa nástupu na zakúpené zájazdy a prípadné súvisiace riziká.

Je na zvážení samotného objednávateľa, či na zájazd nastúpi. V prípade neposkytnutia zmluvne dohodnutých služieb sa môže spotrebiteľ domáhať náhrady škody v súdnom konaní.

Máme však za to, že samotná CK by mala v rámci dodržania svojich zákonných a zmluvných povinností a tiež s prihliadnutím na svoje dobré meno včas a riadne informovať spotrebiteľov o tom, či im v súvislosti so zájazdom nehrozí riziko, týkajúce sa reálneho zabezpečenia zaplatených služieb, prípadne dopravy na miesto a z miesta pobytu.

Taktiež je na samotnej CK, nakoľko v tomto čase nespĺňa zásadnú zákonnú povinnosť voči svojim klientom, aby zaujala ústretový postoj voči spotrebiteľom v prípade ich individuálnych požiadaviek.

Správanie CK voči jej klientom v tejto závažnej situácii bude brať do úvahy aj Slovenská obchodná inšpekcia pri svojich ďalších krokoch v rámci prebiehajúcej kontroly.