SOI Informácie pre verejnosťInformácia o kontrole ubytovania v súkromí Stella ***

Informácia o kontrole ubytovania v súkromí Stella ***

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 5. 8. 2016
Informácia o kontrole ubytovania v súkromí Stella ***

Dňa 4. 8. 2016 bola na základe informácii z médií vykonaná kontrola inšpektormi SOI v spolupráci so zástupcami Slovenského národného strediska pre ľudské práva v prevádzke ubytovanie v súkromí Stella *** v Bratislave.

Prevádzkovateľom zariadenia je starší manželský pár, ktorý vo vlastnom rodinnom dome prenajíma 1 apartmán s tromi lôžkami. Nevedia anglicky a pri komunikácii používajú internetový prekladač.

Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky:

  • ubytovacie zariadenie nebolo označené, chýbalo obchodné meno, meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne, kategória a trieda ubytovacieho zariadenia,
  • na ubytovacie zariadenie nebolo vydané Rozhodnutie regionálneho hygienika,
  • prevádzkovateľ odmietol cez rezervačný systém Booking.com ubytovať osobu z Turecka, čím došlo k diskriminácii pri poskytovaní služby.

Prevádzkovateľ uviedol, že vzniknutá situácia ich mrzí a je ochotný dotknutej osobe sa ospravedlniť.

Za zistené nedostatky bude voči podnikateľovi začaté správne konanie o uložení postihu.