SOI /Verejné obstarávanie /Zákazky podlimitné

Zákazky podlimitné

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zákazky v tejto kategórii.
Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu      

opk


     

Centrálny register pohľadávok štátu

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.