SOI Verejné obstarávanieSúhrnná správa o zákazkách podľa § 99 ods. 2

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 99 ods. 2

Správa o podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur1

za IV. štvrťrok 2013

Por. číslo

Hodnota zákazky

v € bez DPH

Predmet zákazky

Úspešný uchádzač

01

2 026,28

Spotrebný materiál

AUTO KELLY  BA

02

3 472,00

Licencia  antivír. prog. PC

ESET s.r.o. BA

03

1 761,00

Tonery

JURIGA s.r.o. BA

04

1 820,00

Tonery

JURIGA s.r.o. BA

05

1 800,00

Skúšky bezpečnosti  bicykel

TSU Piešťany

06

8 400,00

Skúšky bezpečnosti tlakových hrncov

VÚZ-PI SR  BA

07

1 045,00

Ubytovacie služby

THS SAV Košice

08

1 921,60

Tonery

JURIGA s.r.o. BA

09

6 826,32

EPI právny prístup

S-EPI s.r.o.  Žilina

10

1 460,00

Videokamera

František Majtán, BA

11

3 171,90

Montáž sádrokartonových priečok

SALVE SLOVAKIA s.r.o. BA

12

3 235,00

PC, tlačiareň, skener, 

Tecton, a.s., BA

13

1 203,19

Servisné prehliadky vozidiel

CARS SERVICE Lužianky

14

12 671,84

Tonery

JURIGA s.r.o. BA

1) § 99 ods. 2 zákona č. 95/2013 Z. z.