Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Slovenská obchodná inšpekciaProgram dohľaduSektorový programNárodný program SOI pre dohľad nad trhom - sektorový program na rok 2011

Národný program SOI pre dohľad nad trhom - sektorový program na rok 2011

Kategória: Program dohľadu - Sektorový program
Dátum: 21. 12. 2010

Sektorový program dohľadu SOI nad trhom výrobkov spotrebiteľského charakteru

na rok 2011

 

 

 Podľa legislatívy EÚ
 Podľa legislatívy SR
 sektor výrobkov
aktivity dohľadu
obdobie

 Smernica 88/378/EHS

 

 

 

 

 

 

 

Smernica 2009/48/EHS

- zák. č. 264/1999 Z. z. v neskoršom znení

- NV SR č. 302/2004 Z. z.

 

 

 

 

- NV SR – implementácia SMernice 2009/48/ES

 hračky – všetky kategórie

hračky – do 3. rokov veku

 

 

 

 

 

hračky – všetky kategórie

- národná aktivita

- medzin. projekt

- reaktívne akcie na podnety, RAPES, vlastné poznatky

 

 

 

- kontrola uvádzania na trh

 celý rok

1-2 kvartál

celý rok

 

 

 

 

 

3-4 kvartál

 Smernica 2006/95/ES

 - zákon č. 264/1999 Z. z. v neskoršom znení

 

- NV SR č. 308/2004 Z. z. v neskoršom znení

 - el. sviet. reťazce

 

 

- elektrické zariad. užívané v určitom rozsahu napätia

 - reaktívne akcie- vlastné poznatky

 

- na podnety, RAPEX, vlastné poznatky

október – december

 

celý rok

 Smernica 2007/23/ES

 - zákon č. 264/1999 Z. z. v neskoršom znení

 

- NV SR č. 398/1999 Z.z.

 

- NV SR č. 485/2008 Z. z.

 - pyrotechnické výrobky

 - na podnety

- vlastné poznatky

 október – december
 Smernica 89/686/EHS

 - zákon č. 264/1999 Z. z. v neskoršom znení

 

- NV SR č. 35/2008 Z. z.

- osobné ochranné prostriedky na šport

 

- osobné ochranné prostriedky

 - na podnety, RAPEX, proaktívne akcie

 

- EÚ projekt

 celý rok

 

celý rok

 Smernica 89/106/EEC

93/68/EEC

 

-zák. č. 90/1998 Z.z.

 v neskoršom znení

 (úplné znenie :

  zák. č. 69/2009 Z.z.),

-vyhláška MVRR SR

 č. 158/2004 Z.z.

  v neskoršom znení  

 - stavebné výrobky
 - na podnety, vlastné poznatky
 celý rok
 

Nariadenie (ES) 1907/2006

1272/2008 Smernica 1999/45/ES Nariadenie (ES) 689/2008 Smernica 75/324/EHS

 

-zákon  67/2010 Z.z.

 

- Výnos MHSR               č. 3/2010

- NVSR č.46/2009 Z.z.
 

 

- chemické látky,

  chemické zmesi

 

 

- proaktívne akcie, reaktívne akcie

  na podnety, RAPEX

  vlastné poznatky

 celý rok
 

Nariadenie (ES) 1451/2007

 

Smernica 98/8/ES
  -zák.č.217/2003 Z.z.     v neskoršom znení          - NVSR č.329/2007 Z.z. - NVSR č.188/2008 Z.z.   - biocídne výrobky   -proaktívne akcie,  reaktívne akcie,                     na podnety, RAPEX, vlastné poznatky  

celý rok

 

  Nariadenie (ES) 648/2004   - zák.č. 67/2010 Z.z.   - detergenty   -proaktívne akcie, reaktívne akcie, na podnety, RAPEX, vlastné poznatky  celý rok
  Smernica 2002/95/ES   - zák.č. 223/2001 Z.z.   - elektrozariadenia RoHS   - reaktívne akcie,       na podnety  celý rok
 

Smernica GPSD

2001/95/ES

 

 

-zák. č. 250/2007 Z.z.

 v neskoršom znení ,

-NVSR č.404/2007 Z.z.
 

- výrobky  spotrebit. charakteru,

   detské výrobky

 

- zariadenia dets.ihrísk

 

- imitácie potravín

 

- zapaľovače

 

- na  podnety,

RAPEX,

  vlastné poznatky

 

 

 - národná aktivita

 

 - medzinár. projekt

 

- medzinár. projekt
 

celý rok

 

 

 

 

2-3 kvartál

 

celý rok

 

celý rok

 

 

Okrem uvedených kontrolných aktivít SOI ako orgán dohľadu nad výrobkami spotrebiteľského charakteru smerníc Nového prístupu podľa zák. č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v neskoršom znení a ako

orgán dozoru nad všeobecnou bezpečnosťou spotrebiteľských výrobkov podľa zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, bude celý rok 2011 priebežne vykonávať kontroly výrobkov spotrebiteľského charakteru na trhu SR na základe podnetov, notifikácií RAPEXu a vlastných poznatkov.