Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Slovenská obchodná inšpekciaProgram dohľaduSektorový programNárodný program SOI pre dohľad nad trhom - sektorový program na rok 2010

Národný program SOI pre dohľad nad trhom - sektorový program na rok 2010

Kategória: Program dohľadu - Sektorový program
Dátum: 26. 1. 2010

SEKTOROVÝ PROGRAM

DOHĽADU SOI NAD TRHOM VÝROBKOV SPOTREBITEĽSKÉHO CHARAKTERU,

NA ROK 2010


 podľa legislatívy EU
 podľa legislatívy SR
 sektor výrobkov
 aktivity dohľadu
 obdobie
 Smernica 88/378/EHS  -zák. č. 264/1999 Z. z.

v neskoršom znení

 

-NVSR č.302/2004

Z. z.    

 Hračky  

- sektorový program

- medzinár. projekt

- reaktívne akcie na

podnety, RAPEX,

vlastné poznatky

celý rok

- „ -

- „ -


 Smernica

 73/23/EEC

 2006/95/ES

  -zák. č. 264/1999 Z. z.

v neskoršom znení

-NVSR č.308/2004

Z. z. v neskoršom znení

 

- el. sviet. reťazce

- elektrické zariad.

užívané v určitom rozsahu napätia

 

- reaktívne akcie-

vlastné poznatky

- reaktívne akcie na

podnety, RAPEX,

vlastné poznatky

okt. – december


celý rok


 Smernica

 2007/23/ES

 -zák. č. 264/1999 Z. z.

v neskoršom znení

-NVSR č.398/1999

Z. z.

-NVSR č.485/2008

Z. z.

 

pyrotechnické výrobky

- „ -    

 

- reaktívne akcie-

vlastné poznatky

-          - „ -    

 

okt. – december

- „ -

 Smernica

 89/106/EEC

 93/68/EEC

 

-zák. č. 90/1998 Z. z.

v neskoršom znení

(úplné znenie :

zák. č. 69/2009 Z. z.),

-vyhláška MVRR SR

č. 158/2004 Z. z.

v neskoršom znení

 stavebné výrobky   
 

- reaktívne akcie na

podnety, vlastné

poznatky    

celý rok

 Smernica GPSD

 2001/95/ES

 

-zák. č. 250/2007 Z. z.

v neskoršom znení ,

-NVSR č.404/2007

Z. z.    

 

-výrobky na šport

relax, oddych

- výrobky

starostlivosti o deti

- zapaľovače    

 

- reaktívne akcie na

podnety, RAPEX,

vlastné poznatky

-      - „ -

- medzinár. projekt    

 

celý rok


 

celý rok

- „ -Okrem uvedených kontrolných aktivít SOI ako orgán dohľadu nad výrobkami spotrebiteľského charakteru smerníc Nového prístupu podľa zák. č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v neskoršom znení a ako orgán dozoru nad všeobecnou bezpečnosťou spotrebiteľských výrobkov podľa zák. č. 250/2008 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, bude celý rok 2010 priebežne vykonávať reaktívne kontroly na základe podnetov, notifikácií RAPEXu a vlastných poznatkov.