SOI /Program dohľadu /Sektorový program

Sektorový program

1

Sektorový program dohľadu SOI nad trhom výrobkov spotrebiteľského charakteru na r. 2017

 Sektorový program dohľadu SOI nad trhom výrobkov spotrebiteľského charakteru na r. 2017

Sektorový program dohľadu SOI nad trhom výrobkov spotrebiteľského charakteru na r. 2016

 Sektorový program dohľadu SOI nad trhom výrobkov spotrebiteľského charakteru na r. 2016

Sektorový program dohľadu SOI nad trhom výrobkov spotrebiteľského charakteru na r. 2015

Sektorový program dohľadu SOI nad trhom výrobkov spotrebiteľského charakteru na rok 2015

Vyhodnotenie sektorového programu dohľadu nad trhom s výrobkami určenými pre deti do 3 rokov v roku 2013

Na základe § 20 odst. 14 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa Slovenská obchodná inšpekcia vypracovala na rok 2013 sektorový program na kontrolu výrobkov určených pre deti do 3 rokov. Program bol zameraný na dohľad nad trhom výrobkov určených pre deti v sortimentných skupinách výrobky určené na starostlivosť o dieťa, hračky určené pre deti do 3 rokov…

Sektorový program dohľadu SOI na r. 2014

Sektorový program dohľadu SOI nad trhom výrobkov spotrebiteľského charakteru na rok 2014… 

Sektorový program dohľadu SOI nad trhom výrobkov spotrebiteľského charakteru na rok 2013

Sektorový program dohľadu SOI nad trhom výrobkov spotrebiteľského charakteru na rok 2013…

Vyhodnotenie sektorového programu dohľadu nad trhom v oblasti osobných ochranných prostriedkov za rok 2011

V súlade s čl. 18 Nariadenia EP a Rady č. 765/2008 vypracovala SOI na rok 2011 sektorový program, v rámci ktorého sa realizoval výkon dohľadu nad trhom v oblasti osobných ochranných prostriedkov, ktoré sú určené na ochranu používateľov pri rôznych športových a rekreačných činnostiach...

Sektorový program dohľadu SOI nad trhom výrobkov na rok 2012

Sektorový program dohľadu SOI nad trhom výrobkov spotrebiteľského charakteru

Vyhodnotenie sektorového programu na rok 2010 pre dohľad nad trhom s hračkami

V súlade s čl. 18 Nariadenia EP a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh...

Národný program SOI pre dohľad nad trhom - sektorový program na rok 2011

Sektorový program dohľadu SOI nad trhom výrobkov spotrebiteľského charakteru na rok 2011...


1
Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu      

opk


     

Centrálny register pohľadávok štátu

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.