SOI Novinky SOIEXPO 2020 DUBAI

EXPO 2020 DUBAI

Kategória: Novinky SOI
Dátum: 12. 10. 2021

Uplatnenie spotrebiteľských práv v Spojených arabských emirátoch - informácia

Na základe žiadosti Najvyššieho výboru pre ochranu spotrebiteľa Spojených arabských emirátov Slovenská obchodná inšpekcie zverejňuje linky na informačné videá v rôznych jazykoch, určené pre spotrebiteľov -  návštevníkov podujatia “EXPO 2020 DUBAI”. 

Videá obsahujú základné informácie o tom, ako a kde môžu spotrebitelia podať podnet v prípade poškodenia ich spotrebiteľských práv.

Výstava “EXPO 2020 DUBAI” prebieha od 1. októbra 2021 do 22. marca 2022.

Základné informácie o spotrebiteľských právach v rôznych jazykových mutáciách sú dostupné TU: