SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRVýstražná vesta pre deti, typ: GRC-V10

Výstražná vesta pre deti, typ: GRC-V10

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 16. 10. 2020
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Výstražná vesta pre deti, typ: GRC-V10

Pôvod:

Čína

Popis:

Výstražná vesta oranžovej farby z polyesterovej tkaniny s dvoma vodorovnými retroreflexnými pruhmi okolo trupu, určená pre deti vo veku 4 - 15 rokov (veľkosť S).

Druh nebezpečnosti:

Nedostatočná viditeľnosť.

Príčina nebezpečnosti:

Výstražná vesta nespĺňa požiadavky týkajúce sa minimálneho jasu podkladového (fluorescenčného) materiálu, a preto neposkytuje dostatočnú viditeľnosť v situáciách, keď je vysoká viditeľnosť nevyhnutná, napríklad pri prechádzaní sa alebo jazde na bicykli v prostredí premávky. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že dieťa používajúce túto výstražnú vestu je vystavené riziku nárazu motorovým vozidlom, pretože vodič prichádzajúceho vozidla ho nemusí včas, dostatočne a zreteľne vidieť.

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI uložila kontrolovanému subjektu opatrenie, ktorým zakázala ďalšie sprístupňovanie nebezpečného výrobku na trhu, nariadila jeho stiahnutie z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

nv_vystrazna_detska_vesta_grc-v10

nv_vystrazna_detska_vesta_grc-v10

nv_vystrazna_detska_vesta_grc-v10