SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRVianočné osvetlenie ADRISTAR, 5 modelov

Vianočné osvetlenie ADRISTAR, 5 modelov

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 23. 1. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR boli v ponuke pre spotrebiteľa výrobky, ktoré predstavujú riziko ohrozenia zdravia a sú preto výrobkami nebezpečnými. Ide o nasledovné výrobky:

Vianočné osvetlenie adristar modely:

AP4M-26LED-RGB-B1,
AP4M-26LED-RGB-SN,
AP4M-26LED-RGB-PN,
AP4M-26LED-RGB-XB,
AP4M-26LED-RGB-S1

Pôvod: Čína

Identifikácia výrobkov:

Svetelné reťazce bielej farby s 26 LED žiarovkami v rozličných tvaroch ako zvončeky, snehové vločky, hviezdice a vianočné gule. Reťazce sú opatrené návlečkou, na ktorej je uvedený výrobca, typové označenie ako aj technické parametre. Označenie CE sa nachádza priamo na výrobku aj na kartónovom obale, v ktorom sú reťazce balené. Súčasťou balenia je návod na použitie v slovenskom jazyku.

Druh nebezpečnosti:

Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a vzniku požiaru.

Príčiny nebezpečnosti:

V dôsledku nedostatočnej mechanickej pevnosti svietidiel je možný prístup k živým častiam, čo môže mať za následok úraz elektrickým prúdom.

Svetelné reťazce majú ďalšie technické nedostatky, ktoré by mohli zapríčiniť ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia spotrebiteľov ako nedostatočný prierez vodiča a nedostatočnú dĺžku kábla medzi vidlicou a prvou objímkou.

Opatrenia na ochranu trhu:

Kontrolovaná osoba stiahla predmetné výrobky z trhu. SOI uložila povinnosť kontrolovanej osobe informovať spotrebiteľov o týchto nebezpečných výrobkoch. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tieto výrobky zakúpili, aby ich vo vlastnom záujme prestali používať.

img_0856 

img_0857

img_0858

img_0860

img_0868

img_0878

img_20181114_130317_hdr