SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRTextilná bábika Máša

Textilná bábika Máša

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 14. 8. 2020

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Textilná bábika Máša

Pôvod:

Čína

Popis:

Textilná bábika 29 cm vysoká s mäkkou výplňou a plastovou hlavou. Bábika je oblečená do fialových šiat a šatky na hlavu fialovej farby. Bábika má dlhé blond vlasy uviazané do vrkoča a veľké zelené oči. Na papierovej etikete pripevnenej k hračke je uvedený EAN: 4690590009031 a označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

mechanické riziko - riziko udusenia

Príčina nebezpečnosti:

Textilné hračky s mäkkou výplňou jednoduchého zhotovenia sa považujú za hračky určené pre deti do 36 mesiacov. Gumička do vlasov, ktorá upevňuje vrkoč bábiky je odnímateľnou časťou hračky, ktorá predstavuje malú časť, ktorá úplne zapadla do valca na malé časti. Berúc preto do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí vkladať si predmety do úst, hrozí pri používaní tejto hračky riziko zablokovania dýchacích ciest.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v priamej ponuke pre spotrebiteľa. SOI kontrolovanej osobe uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku a možnosti jeho vrátenia. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.    

nv_textilná bábika máša