SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRSvetelný reťazec bez označenia, multifunkčný, dĺžky 5 m

Svetelný reťazec bez označenia, multifunkčný, dĺžky 5 m

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 15. 2. 2021

Slovenská obchodná inšpekcia na základe žiadosti colných orgánov zistila pri kontrole vonkajších hraníc výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným.

Ide o výrobok:

Svetelný reťazec bez označenia, multifunkčný, dĺžky 5 m

Pôvod:

Čína

Identifikácia výrobku:

Svetelný reťazec s dĺžkou 5 m. Svetelný reťazec obsahuje zariadenie na zmenu režimu svietenia a nie je opatrený návlečkou s povinnými údajmi. Svetelný reťazec je balený v modro-bielom kartónovom obale.

Druh nebezpečnosti:

Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Príčiny nebezpečnosti:

V dôsledku nedostatočnej mechanickej pevnosti svetelného reťazca je možný prístup k živým častiam, čo môže mať za následok úraz elektrickým prúdom.

Opatrenia na ochranu trhu:

Na predmetný výrobok Slovenská obchodná inšpekcia vydala pre colné orgány záväzné stanovisko, že výrobok nemôže byť prepustený na jednotný trh EÚ.

svetelny_retazec_multifunkcny1 

svetelny_retazec_multifunkcny2 

svetelny_retazec_multifunkcny3 

svetelny_retazec_multifunkcny4