SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRSvetelný reťazec 200 LED model: CL-288

Svetelný reťazec 200 LED model: CL-288

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 10. 1. 2018

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, a je preto výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovný výrobok:

Svetelný reťazec – Vianočné lampičky 200LED model: CL-288

Pôvod: Čína

Identifikácia výrobku:
Svetelný reťazec s 200 LED nevymeniteľnými žiarovkami, bez označenia výrobcu a dovozcu.
Na návlečke pripevnenej na kábli sa nachádza označenie CE v nesprávnom tvare, označenie modelu, 230V ~ 50Hz, IP 44, symbol ochrany triedy II. Výrobok je balený v papierovom obale,
na ktorom je uvedený neúplný návod na použitie v slovenskom a poľskom jazyku, hmotnosť, pôvod, označenie CE v nesprávnom tvare, ako aj informácia, že reťazec je na vnútorné a vonkajšie použitie.

Druh nebezpečnosti:
Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a vzniku požiaru.

Príčiny nebezpečnosti:
Nevyhovujúci prierez vodičov; nedostatočná dĺžka kábla medzi vidlicou a prvou objímkou

Opatrenia na ochranu trhu:
SOI kontrolovanej osobe uložila zákaz predaja predmetných výrobkov. Súčasne mu uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o týchto nebezpečných výrobkoch. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

288 1 

288 2

 

288 3