SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRSvetelná reťaz (bez názvu či uvedenia výrobcu) model EP-1825 art. no.: 9502W

Svetelná reťaz (bez názvu či uvedenia výrobcu) model EP-1825 art. no.: 9502W

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 28. 3. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Svetelná reťaz (bez názvu či uvedenia výrobcu) model EP-1825 art. no.: 9502W

Pôvod: Neznámy

Identifikácia výrobku:

Svetelný reťazec zelenej farby s 50 LED žiarovkami. Reťazec je opatrený návlečkou, ktorá obsahuje len nekompletné technické parametre bez údajov o výrobcovi. Označenie CE sa nachádza priamo na výrobku aj na etikete prilepenej na priesvitom obale, v ktorom je reťazec zabalený.

Druh nebezpečnosti:

Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a vzniku požiaru.

Príčiny nebezpečnosti:

Svetelný reťazec má technické nedostatky, ktoré by mohli zapríčiniť ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia spotrebiteľov ako nedostatočný prierez vodičov a nedostatočnú odolnosť voči vode.

Opatrenia na ochranu trhu:

Kontrolovaná osoba prestala sprístupňovať predmetný výrobok na trh už pri odbere vzorky z dôvodu, že výrobok nebol označený v súlade s platnou legislatívou. Prípad je ďalej v šetrení až k hospodárskemu subjektu, ktorý je zodpovedný za uvedenie nebezpečného výrobku na trh SR. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

nv_svetelna_retazep-1825art_1

nv_svetelna_retazep-1825art_2

nv_svetelna_retazep-1825art_3