SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRSvetelná reťaz 180 LED typ L180

Svetelná reťaz 180 LED typ L180

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 14. 3. 2018
Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Svetelná reťaz 180 LED typ L180

Pôvod: Čína

Identifikácia výrobku:

Svetelný reťazec so 180 LED nevymeniteľnými žiarovkami, bez označenia výrobcu a dovozcu. Reťazec obsahuje zariadenie na prepínanie režimov svietenia. Označenie CE sa nachádza na viacerých častiach výrobku. Výrobok je balený v papierovom obale, na ktorom sú, okrem iného, uvedené aj bezpečnostné inštrukcie v slovenskom jazyku.

Druh nebezpečnosti:

Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a vzniku požiaru.

Príčiny nebezpečnosti:

V dôsledku nedostatočnej mechanickej pevnosti svietidla je možný prístup k živým častiam, čo môže mať za následok úraz elektrickým prúdom.

Svetelný reťazec má ďalšie technické nedostatky, ktoré by mohli zapríčiniť ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia spotrebiteľov nedostatočnou dĺžkou kábla medzi vidlicou a prvou objímkou, nedostatočnou odolnosťou voči vode, nedostatočnou ochranou proti účinkom plameňa a zapáleniu.

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI kontrolovanej osobe uložila zákaz predaja predmetného výrobku. Súčasne jej uložila povinnosť stiahnuť výrobok z trhu a informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

nv_vianocne_lampickyl180_1

nv_vianocne_lampickyl180_2

nv_vianocne_lampickyl180_3

nv_vianocne_lampickyl180_4