SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRPodhľadové svietidlo POLUX typ OLAL-A1X4WWA

Podhľadové svietidlo POLUX typ OLAL-A1X4WWA

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 1. 6. 2018
Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Podhľadové svietidlo POLUX typ OLAL-A1X4WWA

Pôvod: Čína

Identifikácia výrobku:

Podhľadové svietidlo POLUX typ OLAL-A1X4WWA je bielo-striebornej farby. Na zadnej strane výrobku sa nachádza štítok s identifikačnými (technickými) údajmi. Výrobok je označený CE. Výrobok je balený v kartónovom obale.

Druh nebezpečnosti:

Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Príčiny nebezpečnosti:

Kovové časti svietidla triedy ochrany I, ktoré sú prístupné na nainštalovanom svietidle a ktoré sa môžu stať živými v prípade poruchy izolácie, nie sú trvalo pripojené na ochrannú svorku ani ochranný kontakt.

Opatrenia na ochranu trhu:

Slovenská obchodná inšpekcia nariadila kontrolovanej osobe stiahnuť predmetný výrobok z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení vyššie uvedeného výrobku predávajúcemu právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

Obrázok 1 – Podhľadové svietidlo POLUX typ OLAL-A1X4WWA

svietidlo_polux1 

Obrázok 2 – Pohľad na identifikačné údaje na výrobku

svietidlo_polux2 

Obrázok 3 – Pohľad na spotrebiteľské balenie

svietidlo_polux3 

svietidlo_polux4