SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRPlyšový psík HANYA® HY320-1

Plyšový psík HANYA® HY320-1

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 13. 8. 2020

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Plyšový psík HANYA® HY320-1

Pôvod:

Čína

Popis:

Hračka je vyhotovená ako hračka s mäkkou výplňou v podobe psa hnedo – čiernej farby. Na hlave má pripevnené plastové oči a nos. Na papierovej etikete pripevnenej k hračke je uvedené označenie HY320-1, EAN: 5 996033 051803. Na všitej etikete je umiestnené označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

mechanické riziko - riziko udusenia

Príčina nebezpečnosti:

Textilné hračky s mäkkou výplňou jednoduchého zhotovenia sa považujú za hračky určené pre deti do 36 mesiacov. Z hračky sa pri skúške ťahom silou menšou ako 90 N oddelil nos, ktorý úplne zapadol do valca na malé časti. Berúc preto do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí vkladať si predmety do úst, hrozí pri používaní tejto hračky riziko zablokovania dýchacích ciest.

Opatrenia na ochranu trhu:

Pri došetrení hračky inšpektori SOI zistili, že kontrolovaný subjekt zrušil svoju prevádzkovú jednotku a naďalej nesídli na uvedenej adrese a na zasielané písomné výzvy orgánu dohľadu nereagoval a neposkytol súčinnosť pri šetrení nebezpečného výrobku. Z uvedeného dôvodu nebolo možné zo strany orgánu dohľadu prijať opatrenia na ochranu trhu. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.    

nv_plyšový psík hanya® hy320-1