SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRPlyšový medvedík HUG me HONEY, Item: 291467 Y/B W18

Plyšový medvedík HUG me HONEY, Item: 291467 Y/B W18

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 4. 12. 2018
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Plyšový medvedík HUG me HONEY, ITEM: 291467 Y/B W18

Pôvod:

Made in China (na papierovej etikete)

Popis:

Hračka je vyhotovená ako plyšová hračka v podobe medvedíka v svetlohnedom prevedení. Na papierovej visačke sú uvedené nasledujúce údaje: krajina pôvodu, Item: 291467 Y/B W18, SKU 29146702, ORD00149965_01 a EAN kód: 2 200329 146764. Na všitej etikete sa nachádza označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

mechanické riziko - riziko zadusenia.

Príčina nebezpečnosti:

Hračka nevyhovela v skúške pevnosti švov, pretože ešte pred skúškami bolo možné medzi poťahový materiál na zadnej časti hlavy a tela hračky vložiť skúšobnú sondu, simulujúcu možnosť dieťaťa dostať sa k výplňovému materiálu hračky.

Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí vkladať si predmety do úst, hrozí pri používaní tejto hračky riziko zablokovania dýchacích ciest pri prehltnutí resp. vdýchnutí výplňového materiálu.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nachádzal v ponuke pre spotrebiteľa v počte 6 ks. SOI kontrolovanej osobe uložila zákaz predaja predmetného výrobku. Súčasne jej uložila povinnosť stiahnuť výrobok z trhu a informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.

plysovy_medvedik_hug me honey