SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRPlyšová krava – prívesok na kľúč 7604900228

Plyšová krava – prívesok na kľúč 7604900228

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 14. 8. 2020

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Plyšová krava – prívesok na kľúč 7604900228

Pôvod:

Čína

Popis:

Mäkká plyšová hračka v podobe kravy bielej farby s ušami a kopytami čiernej farby. Hračka má na vrchnej časti pomocou textilnej šnúrky pripevnený kovový krúžok. Na všitej etikete pripevnenej k hračke je uvedené označenie 7604900228 a označenie CE. Na papierovej etike je ďalej uvedený číselný údaj DNP 23 a EAN: 76049002281000000150 119.

Druh nebezpečnosti:

mechanické riziko - riziko udusenia

Príčina nebezpečnosti:

Textilné hračky s mäkkou výplňou jednoduchého zhotovenia sa považujú za hračky určené pre deti do 36 mesiacov. Z hračky sa pri skúške ťahom silou menšou ako 90 N oddelil kovový krúžok. Berúc preto do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí vkladať si predmety do úst, hrozí pri používaní tejto hračky riziko zablokovania dýchacích ciest.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v priamej ponuke pre spotrebiteľa. SOI kontrolovanej osobe uložila povinnosť stiahnuť nebezpečný výrobok zo všetkých jej prevádzok v rámci celej obchodnej siete a informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku a možnosti jeho vrátenia. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.    

nv_plyšová krava – prívesok na kľúč 7604900228