SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRPlyšová hračka v tvare psa ITEM: SK - 28591

Plyšová hračka v tvare psa ITEM: SK - 28591

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 26. 10. 2020
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Plyšová hračka v tvare psa ITEM: SK - 28591

Pôvod:

Čína

Popis:

Hračka je vyhotovená z jemného plyšu svetlohnedej farby v tvare psa s „veľkou hlavou“. Psík je oblečený do modrého trička a na hlave má pripevnenú čiapku červenej farby s plastovým korálikom na vrchu. Hračka má plastové oči a nos. Na papierovej etikete pripevnenej k hračke je uvedený názov Pluszak, ITEM NO: SK – 28591, EAN: 6880319285916 a označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

mechanické riziko - riziko udusenia.

Príčina nebezpečnosti:

Textilné hračky s mäkkou výplňou jednoduchého zhotovenia sa považujú za hračky určené pre deti do 36 mesiacov. Z hračky sa pri skúške ťahom silou menšou ako 90 N oddelili obe oči, nos aj s podložkou a korálik z čiapky, ktoré úplne zapadli do valca na malé časti.

Berúc preto do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí vkladať si predmety do úst, hrozí pri používaní tejto hračky riziko zablokovania dýchacích ciest.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v priamej ponuke pre spotrebiteľa. SOI kontrolovanej osobe uložila zákaz ďalšieho sprístupňovania hračky na trh a povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku a možnosti jeho vrátenia. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.    

nv_plysova_hracka_tvar_psa1

nv_plysova_hracka_tvar_psa2