SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRPlyšová hračka Pes s okuliarmi 24 cm TOYS SERIES

Plyšová hračka Pes s okuliarmi 24 cm TOYS SERIES

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 26. 10. 2020
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Plyšová hračka - Pes s okuliarmi 24 cm TOYS SERIES

Pôvod:

Čína

Popis:

Hračka je vyhotovená z plyšu svetlohnedej farby v tvare psa. Psík má na hlave plastové okuliare s čiernym rámom a modrými sklami a okolo krku má uviazaný prúžkovaný šál bielo – hnedej farby. Na vrchu hlavy má pripevnenú textilnú šnúrku s prísavkou. Na všitej etikete je uvedené TOYS SERIES a označenie CE. Na papierovej etikete pripevnenej k hračke je uvedené ITEM NO: 4920386, EAN: 2881149203860.

Druh nebezpečnosti:

mechanické riziko - riziko udusenia.

Príčina nebezpečnosti:

Textilné hračky s mäkkou výplňou jednoduchého zhotovenia sa považujú za hračky určené pre deti do 36 mesiacov. Z hračky sa pri skúške ťahom silou menšou ako 90 N oddelili nos aj prísavka so šnúrkou. Nos aj prísavka so stužkou sú malými časťami, ktoré úplne zapadnú do valca na malé časti.

Berúc preto do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí vkladať si predmety do úst, hrozí pri používaní tejto hračky riziko zablokovania dýchacích ciest.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nachádzal v priamej ponuke pre spotrebiteľa. SOI kontrolovanej osobe uložila zákaz sprístupňovania nebezpečnej hračky na trh a uložila opatrenia na jej stiahnutie z trhu. Kontrolovaný subjekt má taktiež povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku a možnosti jeho vrátenia. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.

nv_plysova_hracka_pes_s_okuliarmi1

nv_plysova_hracka_pes_s_okuliarmi2