SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRPlastová kačička NO: 986-3

Plastová kačička NO: 986-3

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 4. 12. 2018
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Plastová kačička NO: 986-3

Pôvod:

Made in China (na obale)

Popis:

Plastová hračka v podobe kačičky žltej farby s ružovými krídlami a s 3 ks vajíčok a rukoväťou umožňujúcou tlačenie hračky. Hračka je balená v priesvitnom plastovom obale. Na obale sú uvedené nasledujúce údaje: krajina pôvodu, názov výrobku a identifikačný znak NO: 986-3 a označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

mechanické riziko - riziko zadusenia.

Príčina nebezpečnosti:

Hračka je určená pre deti do 36 mesiacov, pričom hračky a odnímateľné súčasti hračiek pre deti do 3 rokov nesmú v akejkoľvek polohe úplne zapadnúť do valca na malé časti. Hračka je zložená z 5 ks rôznych dielov kačičky – 1 ks kačička, 2 ks krídla, 1 ks tyčky na tlačenie hračky, 1 ks rukoväte a z 3 ks vajíčok. Spomínané vajíčka sú malými časťami, ktoré úplne zapadli do valca na malé časti.

Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí, vkladať si predmety do úst, hrozí riziko zablokovania dýchacích ciest.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. Kontrolovaná osoba pri odbere vzorky prijala dobrovoľné opatrenie a predmetný výrobok stiahla z predaja. SOI kontrolovanej osobe uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.

kacicka_no986-3-1


kacicka_no986-3-2