SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRPenová podložka A3238 NOV

Penová podložka A3238 NOV

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 14. 12. 2018

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Penová podložka A3238 NOV

Pôvod:

Made in China (na obale výrobku)

Popis:

Penová podložka sa skladá z 10 ks rôznofarebných veľkých penových dielov, ktoré zobrazujú motýľa, veľrybu, leva, kohúta, rybu, loďku, vrtuľník, rušeň, sanitku a auto. Výrobok sa predáva zabalený v priesvitnej fólii s papierovým štítkom, ktorý obsahuje údaje o výrobku. Na papierovom štítku sú uvedené nasledujúce údaje: číslo výrobku A3238 NOV, EAN kód: 8591945084382 a označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

mechanické riziko - riziko zadusenia.

Príčina nebezpečnosti:

Hračka je určená pre deti do 36 mesiacov, pričom hračky a odnímateľné súčasti hračiek pre deti do 3 rokov nesmú v akejkoľvek polohe úplne zapadnúť do valca na malé časti. Z hračky s motívom leva a ryby sa pri skúške ľahko oddelili oči, ktoré úplne zapadli do valca na malé časti.

Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí, vkladať si predmety do úst, pri používaní tejto hračky hrozí riziko zablokovania dýchacích ciest.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa.

SOI kontrolovanej osobe uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Prípad je ďalej v šetrení až k hospodárskemu subjektu, ktorý je zodpovedný za uvedenie nebezpečného výrobku na trh SR.
Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.

penova_podlozka_a3238_nov1

penova_podlozka_a3238_nov2