SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRPánsky kožený opasok POP2MIX LARA BAGS

Pánsky kožený opasok POP2MIX LARA BAGS

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 7. 7. 2017

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko poškodenia zdravia, a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Pánsky kožený opasok POP2MIX LARA BAGS

Pôvod: neuvedený

Popis:
Pánsky kožený opasok POP2MIX LARA BAGS je tmavohnedej farby s kovovou prackou striebornej farby. Na opasku je vtisknuté: LW0456, GENUINE LEATHER, 110 cm. Na opasku je pripevnená papierová etiketa s nasledovnými informáciami: pánsky opasok koža materiál POP2MIX, čiarový kód 0000000290715, LARA BAGS, cena: 24,50 €, písomný návod na ošetrovanie a použitie v slovenskom jazyku.

Druh nebezpečnosti:
Chemické riziko – poškodenie zdravia

Príčiny nebezpečnosti:
Výrobok obsahuje nadlimitné množstvo chrómu.

Opatrenia na ochranu trhu:
Predávajúcemu bolo uložené opatrenie na mieste na zákaz predaja predmetného výrobku a opatrenia na ochranu trhu pred nebezpečným výrobkom: stiahnuť nebezpečný výrobok z predajní, zabezpečiť, aby sa v ponuke predaja a distribúcie nachádzali len bezpečné a vyhovujúce výrobky umožňujúce bezpečné použitie pre spotrebiteľa v súlade s platnými právnymi predpismi, informovať spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku formou oznamu vyvesenom na predajni na viditeľnom mieste pre spotrebiteľa s povinnosťou informovať všetkých spotrebiteľov o možnosti vrátenia výrobku s následným vrátením kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si predmetný pánsky opasok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobu.

opasok%20lara%201 

opasok%20lara%202

 

opasok%20lara%203

 

opasok%20lara%204

 

Informácia o nebezpečnom výrobku Pánsky kožený opasok POP2MIX LARA BAGS bola odvysielaná dňa 07. 07. 2017 o 12.00 hod. v Správach RTVS na Jednotke a v popoludňajších spravodajských blokoch na Rádiu Slovensko.