SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SROchranná prilba pre vodičov a cestujúcich na motocykloch a mopedoch OZONE A951

Ochranná prilba pre vodičov a cestujúcich na motocykloch a mopedoch OZONE A951

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 9. 1. 2020
Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Ochranná prilba pre vodičov a cestujúcich na motocykloch a mopedoch s homologizačným číslom E1-05300136/P

Obchodná značka: OZONE A951

Pôvod: Čína

Identifikácia výrobku:

Ochranná prilba pre vodičov a cestujúcich na motocykloch OZONE A951 je integrálna prilba s pevným chráničom brady a otvárateľným priehľadným chráničom. Na pridržiavanie na hlave je určený podbradný remeň s prackou a mechanizmom na pevnejšie uchytenie prilby na hlave. Na podbradnom remeni je našitý štítok s homologizačnou značkou E1 v kružnici s číslom 05300136/P, ktorý určuje, že ide o prilbu s ochranným krytom dolnej časti tváre. Na prednej vrchnej časti prilby je obchodná značka OZONE Helmets. V zadnej časti prilby je informácia o veľkosti a hmotnosti prilby a označenie predpisu, podľa ktorého je homologizovaná: ECE R22-05. Vo vnútri prilby je všité bezpečnostné upozornenie v anglickom jazyku „Warning“. Na priehľadnom chrániči sa nachádzajú bezpečnostné upozornenia v 6 cudzích jazykoch, ale nie v slovenskom jazyku. Výrobok je zabalený v papierovej krabici, v ktorej sa nachádza informácia pre užívateľa v poľskom jazyku.

Druh nebezpečnosti:

Nízka mechanická pevnosť – prasknutie prilby.

Príčina nebezpečnosti:

Ochranná prilba pre cestujúcich na motocykloch má základnú funkciu ochrany zdravia v prípade dopravnej nehody. Nárazovými skúškami bolo zistené, že prilba neplní svoju ochrannú funkciu, pretože škrupina prilby praskla a v prípade pádu je používateľ vystavený nebezpečenstvu úrazu hlavy s ďalšími možnými zdravotnými následkami až s následkom smrti.

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI kontrolovanej osobe uložila zákaz sprístupňovania predmetného výrobku na trhu a stiahnutie z trhu. Súčasne mu uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ktorí si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

nv_ochranna_prilba_ozone1

nv_ochranna_prilba_ozone2

nv_ochranna_prilba_ozone3

nv_ochranna_prilba_ozone4