SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRNáhrdelník s troma kameňmi

Náhrdelník s troma kameňmi

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 29. 4. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia zistila pri kontrole vonkajších hraníc, výrobok, ktorý predstavuje chemické riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný druh bižutérie:

Náhrdelník s troma kameňmi

Pôvod:

Made in China.

Popis:

Bižutéria – náhrdelník s troma kameňmi čiernej farby. Čierne kamene sú po okrajoch zdobené kamienkami. Retiazka náhrdelníka je zlatej farby. Náhrdelník bol zabalený v priehľadnom plastovom obale. Uchytený bol na papierovej podložke s nápisom „Fashion Jewelry“, na ktorej bola nálepka s nasledovnými údajmi: RENDA BISUTERIA S.L, ESB-86454220, CH-3, EAN: 8785050500039, MADE IN P.R.C, Collares.

Druh nebezpečnosti:

Chemické riziko ohrozenia zdravia – kadmium je škodlivé pre ľudské zdravie, pretože sa hromadí v tele a môže poškodiť orgány a spôsobiť rakovinu.

Príčina nebezpečnosti:

Bižutéria pri dotyku s kožou nesmie prekročiť hodnotu 0,01 % hmotnostných kadmia v kovových častiach. V prípade vyššie uvedeného náramku bola nameraná hodnota 0,019 % hmotnostných kadmia.

Berúc do úvahy vyššie uvedené prekročenie limitu, môže náramok spôsobiť poškodenie obličiek, pľúc a môže predstavovať potenciálne rizikový faktor pre vznik rakoviny.

Opatrenia na ochranu trhu:

Predmetný výrobok SOI v spolupráci s colným orgánom zadržala pri kontrole vonkajších hraníc a neprepustila do voľného obehu.

nv_nahrdelnik_s_troma_kamenmi