SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRKulma na vlasy GEMEI model GM-2692

Kulma na vlasy GEMEI model GM-2692

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 4. 7. 2019

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Kulma na vlasy GEMEI model GM-2692

Pôvod:

Made in China

Identifikácia výrobku:

Kulma na vlasy bielo-hnedej farby. Výrobok je označený len obchodnou značkou GEMEI. Žiadne ďalšie povinné údaje sa na výrobku nenachádzajú vrátane označenia CE. Výrobok je balený v kartónovej krabici, na ktorej je uvedené: označenie CE, obchodná značka GEMEI, model GM-2962, 220-240V, 50/60Hz, 30W. K výrobku nebol pribalený návod na použitie s bezpečnostnými inštrukciami v slovenskom ani inom jazyku.

Druh nebezpečnosti:

Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Príčiny nebezpečnosti:

Výhrevné teleso nie je od kovového povrchu oddelené izoláciou. Výrobok má taktiež nedostatočnú elektrickú pevnosť.

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI kontrolovanej osobe uložila zákaz predaja predmetného výrobku a jeho stiahnutie z trhu. Súčasne mu uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby hovo vlastnom záujme prestali používať.

nv_kulma na vlasy_1 

nv_kulma na vlasy_2 

nv_kulma na vlasy_3 

nv_kulma na vlasy_4