SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRKolobežka N. 79926

Kolobežka N. 79926

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 4. 10. 2017
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Kolobežka N. 79926

Pôvod: MADE IN CHINA (na štítku).

Popis:

Kolobežka je vyhotovená z povrchovo upraveného kovu, doplnená o samolepky a plastové doplnky. Zadné koleso kolobežky má brzdu. Výrobok sa predáva zabalený v kartónovej krabici s označením obchodnou značkou IKO idea for life, s uvedenými údajmi: N: 79926, čiarovým kódom: 8585030079926 a označením CE.

Druh nebezpečnosti: mechanické riziko - riziko poranení.

Príčina nebezpečnosti:

Kolobežka nespĺňa požiadavky na pevnosť a pri náraze kolobežky na pevnú prekážku ako napr. obrubník môže dôjsť k zdeformovaniu prednej vidlice kolobežky, čo môže mať za následok poranenie dieťaťa pri páde z nej. Kolobežka nespĺňa ani požiadavky na nastavovanie a skladanie rúrok kormidla, v dôsledku čoho môže nastať situácia, kedy sa kormidlo zasunie počas jazdy na nej a kolobežka sa stane neovládateľnou.

Priemer predného kolesa kolobežky je 91 mm a nevyhovuje stanovenej norme 120 mm. Pri jazde na kolobežke na nerovnom povrchu sa môže koleso zaseknúť v jame a dieťa môže preletieť cez kolobežku a utrpieť tak otras mozgu alebo tržné zranenia, či zlomeniny zápästia pri reflexnom pohybe, kedy vystrie ruky, aby zabránilo pádu.

Taktiež boli zistené nedostatky týkajúce sa priloženého návodu na použitie a chýbajúcich bezpečnostných upozornení (napr. maximálnej hmotnosti používateľa).

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok už nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. Kontrolovanému subjektu boli uložené záväzné pokyny: nedistribuovať, nepredávať nebezpečné výrobky, zabezpečiť stiahnutie nebezpečných výrobkov z trhu a zabezpečiť informovanie svojich odberateľov ako aj spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena.

nv_kolobezka%20n

nv_kolobezka%20n