SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRKočiarik s bábikou na batérie Beautiful Pram Lovely Baby Barrow N: 7401

Kočiarik s bábikou na batérie Beautiful Pram Lovely Baby Barrow N: 7401

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 4. 12. 2018
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Kočiarik s bábikou na batérie „BEAUTIFUL PRAM“ LOVELY BABY BARROW N: 7401

Pôvod:

Made in China (na papierovom obale)

Popis:

Skladací športový kočík pre bábiky, so štyrmi dvojkolieskami, s odnímateľnou textilnou sedacou časťou s motívom kvetiniek a motýľov. Ku kočíku je pripevnený sýtoružový plastový vyklápací pult s otvorom na odkladanie fľašky. Kočík má sklápaciu textilnú striešku a v spodnej časti kočíka je upevnené textilné vrecko na odkladanie doplnkov pre bábiku. Súčasťou balenia je aj bábika s blond vlasmi, oblečená do overalu s detským motívom a v oblasti brucha má umiestnenú krabičku na batérie. Na papierovom obale sú uvedené nasledujúce údaje: názov výrobku, identifikačný kód N: 7401, krajina pôvodu a označenie CE. Na prilepenom štítku je uvedené: „HRACE KOCIK“ N: 7401 AS688 a EAN kód: 882015074010.

Druh nebezpečnosti:

chemické riziko – riziko poškodenia zdravia.

Príčina nebezpečnosti:

Súčasťou hračky je aj textilná bábika s mäkkou výplňou, ktorá má v prednej časti hrude umiestnenú plastovú elektronickú škatuľku, ktorá pri stlačení vydáva zvuk. Na základe bezpečnostných požiadaviek pre elektrické hračky, gombíkové batérie a batérie typu R1 nesmú byť prístupné bez pomoci nástroja s výnimkou, keď kryt priestoru je možné otvoriť najmenej dvoma súčasnými, od seba nezávislými pohybmi. V hračke sú použité 3 ks gombíkových batérií typu AG13, ktoré sú prístupné bez pomoci nástroja a len jedným pohybom.

Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí pri používaní tejto hračky hrozí riziko požitia batérií a následného poškodenia vnútorných orgánov.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nachádzal v ponuke pre spotrebiteľa v počte 1 ks. SOI kontrolovanej osobe uložila zákaz predaja predmetného výrobku. Súčasne jej uložila povinnosť stiahnuť výrobok z trhu a informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Prípad je ďalej v šetrení až k hospodárskemu subjektu, ktorý je zodpovedný za uvedenie nebezpečného výrobku na trh SR.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.

 kociarik_s_babikou_pram-1

kociarik_s_babikou_pram-2