SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRHlboký kočík pre bábiky FLOWER YARN

Hlboký kočík pre bábiky FLOWER YARN

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 25. 7. 2018
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Hlboký kočík pre bábiky FLOWER YARN

Pôvod: Made in China (na kartónovom obale)

Popis:

Kočík je vyhotovený ako hračka - hlboký kočík pre bábiky. Konštrukcia kočíka je z povrchovo upraveného kovu doplnená o plastové doplnky. Vanička a strieška kočíka je z farebného textilu s potlačou s detským motívom. Výrobok sa predáva zabalený v priesvitnom obale, ktorý je ukončený kartonážou. Na kartonáži je uvedený identifikačný údaj NUMER SERII: G089658-678-4-4349, EAN: 5 907773980 698 a označenie CE.

Druh nebezpečnosti: mechanické riziko - riziko poranení.

Príčina nebezpečnosti:

Kočík je vyhotovený tak, že nespĺňa požiadavky na blokovacie zariadenie. Vybavený je len jedným blokovacím zariadením, vedľajšie blokovacie zariadenie sa na kočíku nenachádza. Keď sa kočík rozloží, blokovacie zariadenie sa samočinne nezapne, v dôsledku čoho nie je možné vylúčiť riziko poranenia dieťaťa pri manipulácii s kočíkom.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok už nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. Zostávajúce 3 ks výrobku boli po odbere vzoriek umiestnené v skladových priestoroch kontrolovaného subjektu a budú vrátené dodávateľovi. Kontrolovanému subjektu boli uložené záväzné pokyny: nepredávať nebezpečné výrobky, zabezpečiť stiahnutie nebezpečných výrobkov z trhu a zabezpečiť informovanie spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia. Prípad je ďalej v šetrení až k hospodárskemu subjektu, ktorý je zodpovedný za uvedenie nebezpečného výrobku na trh SR.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena.

nv_hlboky_kocik_flower yarn1

nv_hlboky_kocik_flower yarn2