SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRDetský zadržiavací systém Chipolino Como

Detský zadržiavací systém Chipolino Como

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 25. 2. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Detský zadržiavací systém Chipolino Como

Krajina pôvodu: Bulharsko

Identifikácia výrobku: Chipolino Como
Detský zadržiavací systém (autosedačka)

Homologizačná značka: E8 - 048279

Popis výrobku:

Detský zadržiavací systém (ďalej len „DZS“) Chipolino Como pre hmotnostnú skupinu 0, I (< 10 kg, 9 kg - 18 kg), univerzálnej kategórie, ktorý má plastovú škrupinu s látkovým čalúnením. Na výrobku sa nachádza našitý štítok s nápisom Chipolino a vytlačeným menom typu COMO. DZS určený deťom o hmotnosti od 0 do 18 kg. DZS má otvory ramenných pásov v troch výškach a centrálny zámok s päťbodovým systémom uchytenia a tlačidlo regulácie pásov s napínačom ramenných pásov.

Druh nebezpečnosti:

Riziko poranenia hlavy a krčnej chrbtice dieťaťa.

Príčiny nebezpečnosti:

Zdeformovaním spodnej plastovej časti DZS pri dynamickej skúške došlo k prekročeniu limitu posunutia hlavy figuríny v smere dopredu, v dôsledku čoho by takýto posun v reálnom prípade mohol byť príčinou nárazu a poranenia hlavy alebo krčnej chrbtice dieťaťa.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. Kontrolovanej osobe boli uložené záväzné pokyny: stiahnuť nebezpečný výrobok z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia späť.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

ObrázokDetský zadržiavací systém (detská autosedačka)

nv_chipolino_como1

nv_chipolino_como2

nv_chipolino_como3

nv_chipolino_como4