SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRDetský dievčenský svetrík s gombíkmi a flitrami

Detský dievčenský svetrík s gombíkmi a flitrami

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 29. 3. 2017
Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Detský dievčenský svetrík s gombíkmi a flitrami

Krajina pôvodu: Čína.

Popis výrobku:

Detský dievčenský svetrík s dlhým rukávom béžovej farby so zapínaním na gombíky. V hornej časti dievčenského svetríka spredu sú pripevnené ružové a strieborné flitre.

Druh nebezpečnosti: riziko zadusenia.

Príčiny nebezpečnosti:

Pri skúške ťahom sa z detského trička oddelili jednotlivé farebné flitre. Tieto jednotlivé farebné flitre úplne zapadli do valca na malé časti. Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie malých detí vkladať často veci do úst, predstavujú farebné flitre riziko zadusenia.

Opatrenia na ochranu trhu:

Kontrolovanej osobe boli uložené záväzné pokyny nepredávať nebezpečný výrobok, stiahnuť nebezpečný výrobok z trhu, informovať spotrebiteľa o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia späť.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ktorí si uvedený výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať a odstránili z dosahu detí.

Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

detsky_dievcensky_svetrik1

detsky_dievcensky_svetrik2