SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRDetské zadržiavacie systémy Avionaut Glider - Royal Fit, Expedition a Softy

Detské zadržiavacie systémy Avionaut Glider - Royal Fit, Expedition a Softy

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 22. 3. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR boli v ponuke pre spotrebiteľa výrobky, ktoré predstavujú riziko ohrozenia zdravia a sú preto nebezpečnými výrobkami.

Detské zadržiavacie systémy Avionaut Glider - Royal Fit, Expedition a Softy

Výrobca:

AVIONAUT, KARWALA, Poland

Identifikácia výrobkov:    

Avionaut Glider – Royal Fit, Expedition a Softy

Detský zadržiavací systém (autosedačka)

Homologizačná značka:

E20-04442905

Popis výrobku:

Detské zadržiavacie systémy (ďalej len „DZS“) Avionaut Glider pre hmotnostnú skupinu I – II (9 kg - 25 kg), univerzálnej kategórie, ktoré majú plastovú škrupinu s látkovým alebo koženým čalúnením. DZS označené homologizačným číslom E20 04442905 sú vybavené päťbodovým systémom uchytenia dieťaťa s bezpečnostnými pásmi s centrálnym zámkom. Jednotlivé DZS (Royal Fit, Expedition a Softy) sa líšia len farebným prevedením alebo čalúnením.

Druh nebezpečnosti:

Riziko zadusenia alebo popálenia dieťaťa.

Príčiny nebezpečnosti:

Po dynamickej skúške centrálny zámok pasov DZS nebolo možné otvoriť. Tento technický nedostatok môže spôsobiť nebezpečnú situáciu, kedy nebude možné v prípade nehody vyprostiť dieťa z vozidla.

Opatrenia na ochranu trhu:

Kontrolovanej osobe bolo uložené opatrenie na zákaz dodávky, predaja alebo použitia a nariadené stiahnutie nebezpečných výrobkov z trhu. SOI uložila povinnosť kontrolovanej osobe informovať spotrebiteľov o týchto nebezpečných výrobkoch. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si niektorý z vyššie uvedených výrobkov zakúpili, aby ich vo vlastnom záujme prestali používať.

Obrázok – Detské zadržiavacie systémy (detská autosedačka) Avionaut Glider


nv_dzs_avionaut_glider1 

nv_dzs_avionaut glider2 


 

nv_dzs_avionaut3 

 


nv_dzs_avionaut_glider4