SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRDetská postieľka DREWEX OLEK so sťahovacou bočnicou, biela

Detská postieľka DREWEX OLEK so sťahovacou bočnicou, biela

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 18. 6. 2021

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Detská postieľka DREWEX OLEK so sťahovacou bočnicou, biela

Krajina pôvodu:

Poľsko

Popis:

Detská drevená postieľka bielej farby so sťahovacou bočnicou zabalená v papierovej krabici s uvedenou značkou DREWEX®. Na prednej strane je uvedený názov výrobku Łóźeczko OLEK opuszczany bok, biały,. Na prilepenej etikete je uvedený EAN: 5 902622 000046, odkaz na technickú normu PN EN 716-1 + AC: 2019-07 a adresa výrobcu Drewex Meble Dla Dzieci sp. zo.o., ul. Dworska 14, 34-100 Tomice, Poľsko a jeho kontaktné údaje.

Druh nebezpečnosti:

Riziko poranení

Príčina nebezpečnosti:

Testovaná detská postieľka nevyhovela konštrukčným požiadavkám podľa požiadaviek technickej normy na Nábytok – Detské postieľky a skladacie postieľky pre bytové použite. Deti hrajúce sa vedľa postieľky bez dozoru, v snahe preskúmať svoje okolie, môžu zasunúť prsty cez vzniknutú medzeru na spodnej časti postieľky, v mechanizme sťahovacej bočnice (viď obrázok so skúšobnou sondou). Pri pokuse dieťaťa vyslobodiť si zaseknuté prsty môže dôjsť k poraneniam, ako sú pomliaždeniny, vykĺbenie prsta, v prípade zlyhania zaisťovacieho mechanizmu bočnice aj zlomeniny.

Nedostatočná funkčnosť zaisťovacieho mechanizmu sťahovacej bočnice v spojení s nedodržaním povolenej medzery medzi podlahou a sťahovacou bočnicou v jej najnižšej polohe, môže byť príčinou úrazov, napr. zaseknutia dieťaťa medzi bočnicou a podlahou s hrozbou vážnych zdravotných rizík ako napr. fraktúry, otras mozgu a v krajnom prípade môže dôjsť v neprítomnosti rodičov až k zaduseniu dieťaťa.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok už nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. Vzhľadom na pozíciu kontrolovaného subjektu v distribučnom reťazci mu bolo uložené opatrenie na stiahnutie predmetného výrobku z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto postieľku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena.

detska postielka1 

detska postielka2 

detska postielka3 

detska postielka4