SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRDetská hračka hopsadlo - skákací koník

Detská hračka hopsadlo - skákací koník

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 5. 10. 2020
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Detská hračka hopsadlo – skákací koník

Pôvod:

Vyrobené v Číne.

Popis:

Detská nafukovacia hračka v podobe koníka, ktorý je celý vyhotovený z mäkkého plastu. Hračka je vyrobená zo zeleného plastu s namaľovanými očami a motýľmi bielej a červenej farby. Hračka sa predáva zabalená v priesvitnom obale. Na papierovom štítku, prilepenom na výrobku, je uvedený číselný údaj: 18025, EAN kód: 5907451311253 a označenie CE.

Druh nebezpečnosti:

chemické riziko - riziko poškodenia zdravia.

Príčina nebezpečnosti:

V materiáli, z ktorého je hračka vyhotovená, bol zistený nadlimitný obsah ftalátov.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v priamej ponuke pre spotrebiteľa, ani v skladových zásobách kontrolovaného subjektu. SOI kontrolovanému subjektu uložila opatrenie na zákaz predaja a ďalšej distribúcie predmetnej hračky. Kontrolovanej osobe ďalej uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku a možnosti jeho vrátenia. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať.

nv_detske_hopsadlo