SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRCestovný adaptér SWISSTEN typ TC-304A

Cestovný adaptér SWISSTEN typ TC-304A

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 23. 10. 2019

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Cestovný adaptér SWISSTEN typ TC-304A

Pôvod: Čína

Identifikácia výrobku:

Cestovný adaptér s USB konektorom čiernej farby. Na prednej strane je výrobok označený značkou SWISSTEN. Na druhej strane výrobku je štítok, ktorý obsahuje: type: TC-304A,

Input: AC 100V-240V, 50 Hz – 60 Hz, Output: DC 5V, 2400mA, označenie CE, symbol ochrany triedy II. Výrobok je balený v papierovo-plastovom obale.

Druh nebezpečnosti:

Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Príčiny nebezpečnosti:

Nedostatočná elektrická pevnosť. Výrobok nevyhovel skúške elektrickej pevnosti počas ktorej došlo k prierazu izolácie.

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI kontrolovanej osobe uložila zákaz sprístupňovania predmetného výrobku. Súčasne mu uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

fotografie predmetného výrobku

 

cest_adapter_swissten_tc304a_c1 

cest_adapter_swissten_tc304a_c2 

cest_adapter_swissten_tc304a_c3 

cest_adapter_swissten_tc304a_c4 

cest_adapter_swissten_tc304a_c5 

cest_adapter_swissten_tc304a_c6 

cest_adapter_swissten_tc304a_c7 

cest_adapter_swissten_tc304a_c8 

cest_adapter_swissten_tc304a_c9 

cest_adapter_swissten_tc304a_c10