SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRCestovný adaptér SWISSTEN model CLT107

Cestovný adaptér SWISSTEN model CLT107

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 23. 10. 2019
Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Cestovný adaptér SWISSTEN model CLT107

Pôvod: Čína

Identifikácia výrobku:

Cestovný adaptér s USB konektorom bielej farby. Na prednej strane je výrobok označený značkou SWISSTEN. Na druhej strane výrobku je štítok, ktorý obsahuje: model CLT107, Input: AC 100 V-240 V, 50 Hz – 60 Hz, Output: DC 5 V, 2400 mA, označenie CE, symbol ochrany triedy II. Výrobok je balený v papierovo-plastovom obale.

Druh nebezpečnosti:

Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Príčiny nebezpečnosti:

Nedostatočná elektrická pevnosť. Výrobok nevyhovel skúške elektrickej pevnosti, počas ktorej došlo k prierazu izolácie.

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI kontrolovanej osobe uložila zákaz sprístupňovania predmetného výrobku. Súčasne jej uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

swissten_clt107_1    swissten_clt107_2  swissten_clt107_3

swissten_clt107_4  swissten_clt107_5   swissten_clt107_6   swissten_clt107_8    swissten_clt107_8

swissten_clt107_9   swissten_clt107_10 

swissten_clt107_11   swissten_clt107_12   swissten_clt107_13