SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRCestovný adaptér CONNECT IT UK typ/model CI-675

Cestovný adaptér CONNECT IT UK typ/model CI-675

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 27. 2. 2018

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Cestovný adaptér CONNECT IT UK typ/model CI-675

Pôvod: Čína

Identifikácia výrobku:
Cestovný adaptér v čiernom prevedení (obrázok č. 1) je balený v plastovom obale spolu s návodom na použitie v slovenskom jazyku. Výrobok je okrem iného označený označením CE.

Druh nebezpečnosti:
Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Príčiny nebezpečnosti:
Po pripojení spotrebiča s vidlicou triedy ochrany I do adaptéru nedôjde k prepojeniu uzemnenia - chýba ochranný kolík.

Opatrenia na ochranu trhu:
SOI kontrolovanej osobe uložila zákaz predaja predmetných výrobkov a ich stiahnutie z trhu. Súčasne jej uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o týchto nebezpečných výrobkoch. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

Obrázok 1 – Cestovný adaptér CONNECT IT UK typ/model CI-675

adaptér1

Obrázok 2 – Pohľad na spotrebiteľské balenie

adaptér2

Informácia o nebezpečnom výrobku Cestovný adaptér CONNECT IT UK typ/model CI-675 bola odvysielaná dňa 27. 02. 2018 v správach RTVS na Jednotke o 19:00 hod.