SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRBicykel pre mladých Vedora intro 20

Bicykel pre mladých Vedora intro 20

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 30. 3. 2021
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovný výrobok:

Bicykel pre mladých Vedora intro 20

Pôvod: Slovenská republika.

Popis:

Bicykel určený pre mladých cyklistov je v bielo – fialovom prevedení, na ráme bicykla je označenie VEDORA INTRO 20 a číslo rámu VSE 1708283238. Bicykel má neodpružený rám a vidlicu. V zadnej časti sa nachádza bubnová brzda, v prednej časti je použitá ráfiková brzda. Veľkosť kolies je 20 palcov. Na ráme je uvedená norma STN ISO 4210 a logo Vedora s adresou internetového sídla www.vedora.com.

Druh nebezpečnosti:

mechanické riziko - riziko poranení.

Príčiny nebezpečnosti:

Lanká na bicykli sú vyhotovené tak, že čiapočky chrániace ich konce neodolajú požadovanej sile a pri ich odstránení hrozí riziko bolestivého pichnutia nechráneným koncom lanka. Zadná protišliapacia brzda nie je vybavená vhodnými poistnými prvkami. Pri nárazovej skúške prišlo k nalomeniu pedála. Pedál by sa mohol pri jazde zlomiť a mohlo by prísť k následnému pádu a poraneniu jazdca.

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI kontrolovanému subjektu uložila zákaz sprístupňovania predmetného výrobku, nariadila stiahnutie výrobku z trhu a povinnosť informovať o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

nv_bicykel_vedora_intro_20