SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRBábika "LITTLE GIRL"

Bábika "LITTLE GIRL"

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 9. 8. 2017
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Bábika „LITTLE GIRL“

Pôvod: MADE IN CHINA (na štítku).

Popis:

Plastová hračka je zabalená do kartónovej škatule s priehľadnou prednou časťou. Na prednej strane je uvedený názov hračky LITTLE GIRL/MALA DZIEWCZYNKA. Plastová bábika s blond vlasmi vysoká cca 10 cm, odetá do krátkych spoločenských šiat s bielou tylovou sukničkou a metalickou vrchnou časťou zlatej farby. Na zadnej strane krabice na prilepenom štítku je uvedené označenie CE, LOT NO: 4975 a EAN kód: 5901271410749.

Druh nebezpečnosti: chemické riziko – poškodenie zdravia.

Príčina nebezpečnosti:

V plastovom materiáli, z ktorého je zhotovená hlava bábiky, bol zistený nadlimitný obsah ftalátov.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok už nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa a zvyšný 1 ks predmetnej hračky bol stiahnutý do skladových zásob hlavného distribútora. Kontrolovanému subjektu boli uložené záväzné pokyny: nedistribuovať, nepredávať nebezpečné výrobky, zabezpečiť stiahnutie nebezpečných výrobkov z trhu. Na základe šetrenia bolo zistené, že spotrebiteľom nebol odpredaný ani jeden kus predmetnej hračky, a preto kontrolovanému subjektu nebola uložená povinnosť informovať spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena.

babika_little_girl