SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRBábika "GIRL"

Bábika "GIRL"

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 11. 8. 2017
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Bábika „ GIRL“

Pôvod: MADE IN CHINA (na krabici).

Popis:

Plastová hračka je zabalená do kartónovej škatule s priehľadnou prednou časťou. Na prednej strane je uvedený názov hračky GIRL. Plastová bábika s blond vlasmi, zviazanými do vrkoča, je odetá do krátkych letných šiat oranžovej farby s bielou potlačou v podobe kvietkov. Na zadnej strane krabice je uvedený identifikačný údaj NO. Q18 ABCD a označenie CE. Na prilepenom štítku je uvedený údaj NGTC 493296 a EAN kód: 6991204932966.

Druh nebezpečnosti: chemické riziko – poškodenie zdravia.

Príčina nebezpečnosti:

V plastovom materiáli, z ktorého je zhotovená hlava bábiky, bol zistený nadlimitný obsah ftalátov.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok už nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa a zvyšných 9 ks predmetnej hračky zo skladových zásob distribútora bolo zlikvidovaných na skládke TKO. Kontrolovanému subjektu boli uložené záväzné pokyny: nedistribuovať, nepredávať nebezpečné výrobky, zabezpečiť stiahnutie nebezpečných výrobkov z trhu a zabezpečiť informovanie spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena.

babika_girl 

Informácia o nebezpečnom výrobku Bábika „GIRL“ bola odvysielaná dňa 11. 08. 2017 o 16:00 hod. v Správach RTVS na Jednotke a 11. 08. 2017 na Rádiu Slovensko o 13:00 a 15:00 hod.