SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRBábika BEAUTY FASHIONABLE JOKER No. 8800

Bábika BEAUTY FASHIONABLE JOKER No. 8800

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 25. 7. 2018
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Bábika BEAUTY FASHIONABLE JOKER No. 8800

Pôvod: Made in China (na obale)

Popis:

Plastová bábika v zelených spoločenských šatách s dlhými blond vlasmi zapletenými do vrkoča. Výrobok sa predáva zabalený v kartónovej krabici s priehľadnou fóliou v prednej časti. Na papierovom obale sú uvedené nasledujúce údaje: názov výrobku, krajina pôvodu, identifikačné číslo hračky No. 8800 a označenie CE. Na prilepenom štítku od dovozcu je uvedený EAN: 8 58415616 0006.

Druh nebezpečnosti: chemické riziko - riziko poškodenia zdravia.

Príčina nebezpečnosti:

V plastovom materiáli, z ktorého je zhotovená hlava bábiky, bol zistený nadlimitný obsah ftalátov.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok už nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. Zostávajúce 2 ks výrobkov boli po odbere vzoriek umiestnené v skladových priestoroch kontrolovaného subjektu a budú vrátené dodávateľovi. Kontrolovanému subjektu boli uložené záväzné pokyny: nepredávať nebezpečné výrobky, zabezpečiť stiahnutie nebezpečných výrobkov z trhu a zabezpečiť informovanie spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia.

Prípad je ďalej v šetrení až k hospodárskemu subjektu, ktorý je zodpovedný za uvedenie nebezpečného výrobku na trh SR.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena.

nv_babika_fashionable_joker1 

 nv_babika_fashionable_joker2