SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRPlastová bábika FASHION

Plastová bábika FASHION

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 16. 5. 2016
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Plastová bábika FASHION

Pôvod: MADE IN CHINA (na obale).

Popis:

Plastová bábika s vlasmi z vlákien zo syntetického materiálu. Oblečené má šaty. Zabalená je v papierovej škatuli s priehľadnou prednou časťou. Na obale je údaj: FASHION, NO. TY955 a označenie CE. Na zadnej strane obalu je papierový štítok, na ktorom je uvedené: Bábika, N: 020942:

Druh nebezpečnosti: chemické riziko – poškodenie zdravia.

Príčiny nebezpečnosti:

V plastovom materiáli, z ktorého je zhotovená hlava bábiky, bolo zistené nadlimitné množstvo ftalátov.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok už nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. Predávajúcemu boli uložené záväzné pokyny: ponúkať a predávať len bezpečné výrobky, informovať spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia späť. Prípad je ďalej v šetrení až k hospodárskemu subjektu, ktorý je zodpovedný za uvedenie nebezpečného výrobku na trh SR.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali dávať deťom na hranie. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

fashion1

fashion2