SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRNebezpečný výrobok - detský športový kočík Herry

Nebezpečný výrobok - detský športový kočík Herry

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 8. 7. 2010

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR je v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý na základe výsledkov skúšok predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia a je výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovný výrobok:

Detský športový kočík Herry

Pôvod: Poľsko.

Druh nebezpečnosti

Závažné riziko poranenia dieťaťa, riziko zadusenia a chemické riziko.

Príčiny nebezpečnosti

Po preklopení rukoväte kočíka na stranu madla – hrazdičky sú v pásme dosahu dieťaťa prístupné nedovolené medzery v ktorých hrozí riziko uviaznutia prstov dieťaťa medzi bočnou časťou konštrukcie kočíka a jeho rukoväťou.

V pasme dosahu dieťaťa sa nachádzajú oddeliteľné malé časti - karabínky, ktoré sú súčasťou zádržného systému čím hrozí riziko zadusenia dieťaťa týmito oddeliteľnými malými časťami.

V plastovej fólii predného madla – hrazdičky kočíka bola zistená prekročená povolená limitná koncentrácia obsahu ftalátov.

Na uvedenom detskom kočíku taktiež nie sú uvedené všetky bezpečnostné upozornenia v zmysle platných predpisov, alebo nie sú dostatočné trvanlivé voči oteru a bežnému opotrebeniu.

Opatrenia na ochranu trhu:

Kontrolovaná osoba prijala dobrovoľné opatrenia na základe ktorých nebude predávať uvedený druh nebezpečného výrobku, bude informovať spotrebiteľov o jeho nebezpečnosti a vyzve ich na jeho vrátenie.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo vrátiť ho späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

nv-herry1

nv_herry2